Regulación de Lloguers – Entrevista betevé a O. Gorgues (Gerente CPU de BCN)

El programa Bàsics (Eva Arderiu) de betevé entrevista a Òscar Gorgues (Gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de BCN) arran de l’aprovació de la Llei de Contenció de rendes en els contractes d’arrendament.

El programa Bàsics (Eva Arderiu) de betevé entrevista a Òscar Gorgues (Gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de BCN) a raíz de la aprobación de la Ley de Contención de rentas en los contratos de arrendamiento.