El problema de l’Okupació (2 de 3) / El problema de la Okupación (2 de 3)

Per Rosa M. Peris, Advocada.
Directora Dp. de Consultoría de la Cambra de la Propietat Urbana de BCN

El problema de l’Okupació

Part 1:
1).- Com està sent l’evolució dels habitatges ocupats a Catalunya?
2).- Quin és el perfil actual dels ocupants il·legals d’habitatges?

Part 2:
3).- Què falla en la llei perquè existeixi aquest augment de casos?
4).- Quina és la legislació actual? Procediment civil i penal

Part 3:
5).- La Instrucció de la Fiscalia de Balears
6).- Com regulen altres països l’ocupació il·legal?

El problema de la Okupación:

Parte 1:
1).- ¿Cual está siendo la evolución de las viviendas ocupadas en Cataluña?
2).- ¿Cuál es el perfil actual de los ocupantes ilegales de viviendas?

Parte 2:
3).- ¿Qué falla en la ley para que exista este aumento de casos?
4).- ¿Cuál es la legislación actual? Procedimiento civil y penal

Parte 3:
5).- La Instrucción de la Fiscalía de Baleares
6).- ¿Cómo regulan otros países la ocupación ilegal?