Donació o herència? Valorem les dues opcions / Donación o herencia? Valoramos las dos opciones

Mónica Aguilera, economista i consultora del departament fiscal de la Cambra explica les diferencies entre el tractament fiscal de la donació i el la succesió (herència) i expliquem la figura del pacte succesori i els seus avantatges