Com calcular la renda inicial del lloguer segons la Llei 11/2020

En aquest vídeo Rosa M. Peris, Advocada i Directora del Dp. de Consultoria de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona explica com es determina la renda inicial dels contractes d’habitatge habitual a Catalunya segons la Llei 11/2020 vigent des del 22 de setembre de 2020.

Què preten la Llei 11/2020?
Com es determina el preu de referència?
Podem incrementar d’alguna forma el preu de referència?
Serà finalment aquesta la renda inicial de lloguer?
Hi ha alguna excepció a aquesta regla?
Si l’habitatge és d’obra nova, s’aplica la mateixa normativa?
Podem repercutir a banda altres despeses?

En este video Rosa M. Peris, Abogada y Directora del Dp. de Consultoría de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona explica cómo se determina la renta inicial de los contratos de vivienda habitual en Cataluña según la Ley 11/2020 vigente desde el 22 de septiembre de 2020

¿Qué pretende la Ley 11/2020?
¿Cómo se determina el precio de referencia?
¿Podemos incrementar de alguna forma el precio de referencia?
¿Será finalmente esta la renta inicial de alquiler?
¿Hay alguna excepción a esta regla?
¿Si la vivienda es de obra nueva, se aplica la misma normativa?
¿Podemos repercutir además otros gastos?