30/03/2022 FONS NEXT GENERATION EUROPE

FONS NEXT GENERATION EUROPE per a la rehabilitació i millora energètica del parc d’habitatges. Mesures de foment, subvencions i beneficis fiscals. Normes per a la sol·licitud

El pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, estableix importants ajudes per a la rehabilitació d’edificis i habitatges amb l’objectiu de la seva millora energètica.

El Reial decret 853/2021 de 5 d’octubre (BOE 6.10.2021) regula els programes d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial. En els últims mesos s’ha anat concretant legislació complementària i la normativa per a l’accés als ajuts.

Subvencions i beneficis fiscals previstos. Actuacions subvencionables.Condicions d’accés i tramitació – A càrrec de J. Ràfols, president de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona

Consideracions tècniques proposades per l’ITeC per accedir als ajuts Next Generation Europe – A càrrec de Ferran Bermejo, director tècnic de l’Institut de Tecnologia de la Construcció

Dia 30 de març a les 12:30