24/03/2022 ANÀLISI DE LES DARRERES NORMATIVES I SENTÈNCIES SOBRE EL SECTOR IMMOBILIARI

– Sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei 11/2020, llei sobre Contenció de Rendes
– Sentència del Tribunal Constitucional sobre el decret-Llei 37/2020 i Llei 1/2022 del Parlament de Catalunya sobre Lloguer social obligatori
– Projecte de Llei de Vivienda, en tràmit en el Congrés dels Diputats a Madrid

Ponents:
Joan Ràfols: President de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona
Òscar Gorgues: Gerent Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona
Miquel Costa: Secretari-Gerent Cambra de la Propietat Urbana de Girona
Rosa Maria Peris: Directora del Servei Jurídic de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona