2020 10 01 Webinar: Llei de contenció de rendes de lloguer. Anàlisi i valoració jurídica

L’aplicació de la llei 11/2020 de Contenció de rendes ha generat molts dubtes, en aquesta webinar volem fer una presentació sistemàtica del contingut d’aquesta norma i analitzar la seva afectació sobre els contractes de lloguer. Estudiarem com s’aplica sobre els nous contractes i com pot afectar els contractes formalitzats prèviament a la publicació de la norma.

La aplicación de la ley 11/2020 de Contención de rentas ha generado muchas dudas, en esta webinar queremos hacer una presentación sistemática del contenido de esta norma y analizar su afectación sobre los contratos de alquiler. Estudiaremos cómo se aplica sobre los nuevos contratos y cómo puede afectar a los contratos formalizados previamente a la publicación de la norma.