2020 10 01 Webinar Llei 2020/11

La nova llei catalana de regulació dels lloguers

Vídeo conferència celebrada el passat dia 1 d’octubre en què es va analitzar la Llei 11/2020, de 18 de setembre, del Parlament de Catalunya, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges.

La jornada va ser presentada per Joan Ràfols Esteve, president de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona i l’exposició i aplicabilitat de la llei fou a càrrec de Rosa Mari Peris Vidal, advocada i directora del Departament de Consultoria de l’entitat.