Una sentència obliga a Bankia a canviar l’IRPH d’una hipoteca

Bankia, després d’una condemna de l’Audiència Provincial de Madrid, ha de substituir l’IRPH Entitats* per l’Euríbor en un contracte Hipotecari signat el 2005 amb Caja Madrid i l’obliga a recalcular la quota de la hipoteca com si l’índex aplicat fos l’Euríbor, més el diferencial pactat del 0,5%.

Bankia haurà, doncs, de retornar tot el que ha cobrat de més amb el IRPH.

El jutge que ha dictat la sentència al·lega “falta de transparència” per desequilibri en el contracte.

 

*L’IRPH Entitats està al 2%, és legal a Espanya i és l’utilitzat per les antigues caixes. L’IRPH fixe és el més perjudicial pel consumidor.  A les demandes hi ha molts contractes referenciats al 4%  i l’Euríbor, en canvi, cotitza en negatiu.