SUSPENSIÓ DE DESNONAMENTS. APLICACIÓ DE LA NORMA ESTATAL O AUTONÒMICA?

¿Què determina el Reial Decret Llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica dins de l’àmbit de l’habitatge?

El dimecres 23 de desembre del present any 2020, ha entrat en vigor el Decret estatal 37/2020 que possibilita la suspensió dels procediments judicials de desnonament per manca de pagament i/o de finalització de vigència. La suspensió serà efectiva fins el dia 9 de maig de l’any 2021, data prevista de finalització de l’estat d’alarma. La norma indica que la persona arrendatària podrà instar la suspensió del desnonament o del llançament forçós si acredita davant del Jutjat que es troba en situació de vulnerabilitat econòmica.

http://cpubcn.com/NlPdf/Newsletterespecialcat.pdf