Setembre 2018: les compravendes d’habitatges s’estabilitzen

L’INE ha publicat les dades sobre compravenda d’habitatges corresponents al mes de setembre de 2018.

A Catalunya s’han venut 6.429 habitatges i 4.461 a Barcelona (província), en ambdós casos el millor setembre en xifra de vendes des de 2007. Un 3,59% i un 2,08% per sobre del mes de setembre 2017, respectivament.

Si analitzem les dades del tercer trimestre de 2018, a Catalunya les vendes han estat de 20.772 i de 14.150 a Barcelona (pr.), un 1,53% i 0,001% més que les venudes el mateix període de 2017, respectivament.

Pel que fa a l’acumulat de l’any 2018, les xifres són 61.897 a Catalunya i 42.278 a Barcelona (pr.), que comparades amb les del mateix interval de 2017 (60.448 i 42.032) suposen un increment del 2,40% i 0,59%, respectivament.

Així doncs, sembla que la xifra de venda d’habitatges a Catalunya i Barcelona està arribant al seu nivell d’estabilització després de la forta davallada posterior a la crisi i del període de recuperació que va començar l’any 2013.

 

Font: