Consultoria Fiscal

Assessoria i assistència davant la Hisenda Pública

El servei de Consultoria Fiscal de la Cambra està especialitzat en els impostos i taxes referits a la propietat immobiliària i està dirigit a optimitzar i facilitar les obligacions tributàries.

Serveis que presta:

– Assessorament i orientació en temes fiscals

– Formulació escrits d’al·legacions

– Obtenció devolucions

– Reemborsament del cost d’avals i altres garanties

– Obtenció certificacions i còpies de declaracions presentades

– Sol·licituds d’informació sobre el valor dels béns immobles que hagin de ser objecte d’adquisició o transmissió

– Sol·licituds de determinació amb caràcter previ i vinculant de la valoració a efectes fiscals de rendes, productes, béns, despeses i altres elements del deute tributari

– Reconeixement de beneficis fiscals


Per a més informació:
Tel: 93 295 49 04  ·  fiscal@cpubcn.com