Assessorament i gestió comptable

Li oferim un equip de professionals amb experiència, per tal que pugui donar un adequat compliment a les obligacions fiscals i tributàries d’empreses i autònoms.

Li oferim una assessoria, consultoria i gestoria integral en tots els aspectes comptables, fiscals i legals que poden afectar-li a vostè i a la seva empresa, tals com:

Serveis que presta:

– Control intern financer, presentació de llibres comptables

– Impost sobre la Renda (IRPF) i el Patrimoni

– Impost sobre Valor Afegit (IVA)

– Impost de Societats, Impost d’Activitats Econòmiques, etc.

– Sol·licitud de la capitalització de l’atur

– Realització de nòmines i altres conceptes laborals


Per a més informació:
Tel: 93 295 49 04  ·  fiscal@cpubcn.com