S’amplia el termini perquè els llogaters d’habitatges puguin sol·licitar la moratòria en el pagament de les rendes

Amb el Reial Decret llei 16/2020 publicat avui 29 d’Abril al BOE (Disposició addicional quarta), s’ha ampliat el termini que tenen els llogaters d’habitatges que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica per causa del Covit-19, per sol·licitar els possibles ajornaments o condonacions de renda. El termini inicial que era d’un mes i que estava a punt de finalitzar el proper 2 de maig de conformitat amb el Reial Decret 11/2020, s’ha ampliat a tres mesos des de l’entrada en vigor del Reial Decret 16/2020 (30 d’abril) i en conseqüència el nou termini serà el  30 de Juliol de 2020.

Així, els llogaters d’habitatges propietat de grans tenidors tindran fins al 30 de juliol per sol·licitar la condonació del 50% de la seva renda o la moratòria en el pagament de la mateixa, complint les mateixes condicions ja establertes en el Reial Decret Llei d’11/2020, i els llogaters d’habitatges de propietaris que no siguin grans tenidors tindran fins el 30 de Juliol de 2020 per negociar amb aquests un possible ajornament o condonació de les seves rendes.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf