Publicats al DOGC anuncis sobre concessions de diverses subvencions i ajuts

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’ahir 20 de març van sortir publicats uns anuncis sobre diverses concessions i ajuts. Tot seguit trobarà els títols amb el enllaços corresponents per a què pugui consultar-los i descarregar-se’ls:

ANUNCI sobre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per a la inclusió d’habitatges al programa de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de la ciutat de Barcelona de l’any 2019 (ref. BDNS 443222).

Descarregar PDF

Veure publicació al DOGC

ANUNCI sobre la convocatòria per a la concessió de les prestacions econòmiques d’urgència social derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona de l’any 2019 (ref. BDNS 443221).

Descarregar PDF

Veure publicació al DOGC

ANUNCI sobre la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per incorporar a la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona per a l’any 2019 (ref. BDNS 443031).

Descarregar PDF

Veure publicació al DOGC

ANUNCI sobre la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l’any 2019 (ref. BDNS 443032).

Descarregar PDF

Veure publicació al DOGC

RESOLUCIÓ TES/676/2019, de 19 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans.

Descarregar PDF

Veure publicació al DOGC

FONT: Generalitat de Catalunya – gencat.cat