Publicat el Reial decret llei 37/2020. De 22 de desembre de mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge que estén, en el context del període d’alarma, la suspensió dels desnonaments i llançaments d’arrendataris vulnerables sense alternativa habitacional fins que s’ofereixi una solució adequada

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 37/2020. De 22 de desembre de mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge, que introdueix noves mesures de protecció per a aquelles llars vulnerables que s’enfrontin a procediments de desnonament del seu habitatge habitual, introduint a més una sèrie de millores per a assegurar l’acció coordinada dels òrgans judicials i dels serveis socials competents.

En primer lloc, a fi d’estendre i assegurar la protecció de les persones arrendatàries d’habitatge en situació de vulnerabilitat, ja establertes en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, s’amplia l’abast temporal i subjectiu de les mesures establertes per a respondre a la gravetat de les conseqüències de la pandèmia. Concretament:

http://cpubcn.com/NlPdf/RDL372020.pdf