Publicades les dades de venda d’habitatges febrer 2019, creixement acumulat del 6,08% a la província de Barcelona (Dades INE)

La compravenda d’habitatges a la província de Barcelona va créixer un 6,08% durant els dos primers mesos de 2019, fins a les 10.283 operacions, segons les dades provisionals de l’Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

En termes absoluts, és la xifra més alta des del 2007 que va ser de 15.930 compravendes i ja suposa un nivell de recuperació de vendes del 64,55%. 

Del total, 8.442 (82,10%) habitatges eren de segona mà i 1.841 (17.90%) nous. És la millor xifra de vendes d’obra nova des de 2013 (1.955 habitatges venuts)

Això ens fa pensar que el mercat es mantindrà sòlid i estable, tot i que els preus han exhaurit bona part del seu recorregut a l’alça.

Al conjunt de Catalunya les vendes s’han situat en 14.877 (increment del 5,71% sobre l’any anterior) i en 91.340 al conjunt de l’estat (un 2,38% per sobre de 2018).

Nota de premsa INE:

https://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp0219.pdf