Publicada en el BOE la derogació del RDL 21/2018 de mesures urgents en matèria de vivenda i lloguer

El BOE del dijous 24 de gener de 2019 ha publicat l’Acord de derogació del Reial decret llei 21/2018 de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que va entrar en vigor el passat dia 19 de desembre de 2018.

La derogació del Reial decret llei no causa l’anul·lació dels efectes produïts durant la seva vigència, perquè no té efectes retroactius sobre el que va aprovar el Consell de Ministres el mes passat.

En conseqüència, els contractes d’arrendament que hagin estat subscrits des del dia 19 de desembre de 2018 fins a la publicació en el BOE de l’acord de derogació del Reial decret llei, queden sotmesos de forma excepcional al règim contingut pel referit Reial decret llei, i les condicions que aquests contractes continguin continuaran vigents fins a la finalització de la relació arrendatícia.

Finalment, el règim legal dels arrendaments d’habitatge tornarà a regir-se, a partir de la publicació de la derogació en el BOE, per la Llei 29/1994 d’Arrendaments Urbans amb les importants modificacions de la Llei 4/2013, vigent des del 6 de juny de 2013.

Els Serveis jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona queden a la disposició dels seus socis per resoldre qualsevol dubte sobre la matèria.