Primer semestre 2019, els visats de construcció remunten a l’àrea metropolitana però cauen un 30% a Barcelona

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) ha presentat les dades relatives als visats de construccions de nova planta i de gran rehabilitació gestionats durant el primer semestre d’enguany.

Els col·legis catalans han visat 4.691 projectes, un 8% més que l’any anterior, malgrat que els de més de 10.000 metres quadrats han caigut un 7%, fins a ser únicament 35 en tota Catalunya.

Al conjunt de Catalunya, la superfície total de projectes visats durant el primer semestre ha arribat als 2,37 milions de metres quadrats, un 5,5% més que durant el mateix període de l’any anterior. En concret, la superfície visada d’habitatge ha crescut un 2,8% i el nombre d’habitatges nous visats ha augmentat un 12,5%.

El creixement dels visats no ha sigut homogeni a tot el territori. Es produeix un creixement a tot Catalunya, excepte a Barcelona i Girona, i augmenten principalment a l’àrea metropolitana de Barcelona i a la demarcació de Tarragona.

A Barcelona ciutat s’han visat 246.573 metres quadrats, un 24% menys que fa un any. Els projectes d’edificació d’habitatges han caigut encara més, un 47%, fins a sol 856 habitatges (350 menys que les que van sol·licitar el visat fa un any) i els projectes de rehabilitació cauen un 60%.

La paràlisi de la capital s’intensificarà en 2020, per l’efecte de la nova normativa municipal d’habitatge, entre altres coses per les diferents moratòries que hi ha hagut, com l’hotelera o la del districte de Gràcia, les traves als inversors que compren edificis vells per a rehabilitar-los i com les dificultats administratives que allarguen molt els terminis per a obtenir llicències

A aquests visats encara no els ha afectat la normativa de l’Ajuntament de Barcelona que obliga a destinar un 30% del total de sostre de nova construcció a gran rehabilitació o a habitatge social, ja que són operacions que ja porten en marxa un any o un any i mig.

Pel que fa a l’àrea metropolitana de Barcelona, la superfície visada ha crescut en un 18%, fins als 1,25 milions de metres quadrats (sis vegades més que en la capital) en 2.012 projectes (un 11,5% més). A l’entorn de Barcelona puja també la rehabilitació (252.000 m2 visats, un 36% més), i també la promoció d’habitatge: es van visar 6.622 habitatges, un 14,4% més, corresponents a 1.648 projectes.

Durant els primers sis mesos de l’any els projectes de més de 10.000 metres quadrats visats a Catalunya han sofert un descens mentre que els projectes mitjans i petits han guanyat força.

El creixement dels visats a Catalunya està basat en l’obra nova, que segueix creixent, mentre que la rehabilitació empitjora semestre rere semestre i de manera continuada des de principis del 2017. Així, durant el primer semestre de l’any, l’obra nova ha crescut un 10,5% respecte al mateix semestre de l’any anterior, mentre que la rehabilitació ha caigut un 8,2%.