Planificació en la successió del patrimoni familiar. Aspectes civils

El dijous 18 d’octubre a les 18:00h tindrà lloc la propera conferència del Cicle de Conferències-Col·loqui organitzat per la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona a la sala d’actes de Via Laietana 22.

El ponent serà el Sr. Joan Manel Abril Campoy, Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en excedència i catedràtic de Dret Civil.

Els punts que es desenvoluparan en la ponència en relació al patrimoni personal i familiar davant el fenomen successori són els següents:

  1. Observacions prèvies
  2. La destinació de l’herència en virtut de la successió testada (testament, codicil i memòria testamentària)
  3. Els límits a la llibertat de testar: la institució de la llegítima
  4. La successió intestada
  5. Els supòsits de comunitat hereditària, derivada de la successió testada o intestada
  6. Els pactes successoris i el seu arrelament a Catalunya