Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

S’ha publicat al BOE el Reial Decret 106/2018, de 9 de març, pel que es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021.

Els programes d’ajuts previstos en el Pla són els següents:

1) Programa de subsidi de préstecs convinguts

Aquest programa té per objecte, el manteniment de les ajudes de subsidi de préstecs convinguts regulats en els plans estatals d’habitatge anteriors que compleixin amb l’ordenament vigent en la matèria.

2) Programa d’ajuda al lloguer de l’habitatge

3) Programa d’ajuts a les persones en situació de desnonament o llançament del seu habitatge habitual

4) Programa de foment del parc d’habitatge en lloguer

5) Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges

6) Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat en habitatges

7) Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural

8) Programa d’ajuts als joves

9) Programa de foment d’habitatges per a gent gran i persones amb discapacitat

 

D’acord amb l’article 5 del Reial Decret 106/2018, l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Foment subscriuran un conveni que articularà el desenvolupament i implementació del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, i que concretarà l’execució i el finançament dels diversos programes d’ajuts previstos en el Pla.

 

Enllaços d’interès:

Publicació BOE

Informació IPREM

Pdf Ministeri de Foment