La Cambra intervé a la taula de debat sobre habitatge a RAC1

Òscar Gorgues, com a gerent i representant de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona va intervenir ahir, dijous 4 de maig al programa ‘No Ho Sé’ de RAC1, juntament amb juntament amb Josep Lladós (professor d’Economia de la UOC), Oriol Illa (president de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, impulsors de la “Fundació Hàbitat 3” gestora d’Habitatge Social) i Carles Sala (Secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya).

El debat girava entorn de la proposta d’ajudes per a la compra o lloguer d’habitatges presentada pel govern espanyol:

Ajudes per a la compra:

Les ajudes per a la compra, de fins a 10.800€ per a joves de menys de 35 anys, que cobrin menys de 1.597,53€ al mes (equivalent a 3 vegades l’IPREM). La condició és que sigui com a màxim el 20% del preu de la compra.

Les ajudes per al lloguer, de fins el 50% del rebut i amb un màxim de 450€ d’ajuda en funció del nivell d’ingressos.

Aquest pla d’habitatge també inclou ajudes pels jubilats, tant per a la compra, el lloguer com per pagar subministraments bàsics (aigua, llum i/o gas) o de comunitat.

Òscar Gorgues intervé al debat del programa radiofònic entre els minuts 14:15 i 15:10, on planteja dues qüestions sobre la construcció d’habitatges de lloguer social:

On està el sòl que necessitem per fer habitatges socials (a Barcelona)?”

Com finançarem la construcció d’aquests habitatges?
El programa va avançant i es planteja un altre dubte:

“Cal primar amb 10.800€ la compra d’un habitatge? La compra i no el lloguer?”

El gerent de la Cambra contesta, entre els minuts 22:49 – 23:53:

El pla és d’àmbit estatal, per tant l’anàlisi que fem de Barcelona no el podem fer extensiu a tot l’àmbit d’aplicació. Hi ha zones de l’estat on el mercat de lloguer és molt estret i els habitatges són molt econòmics, aleshores, l’ajut a la compra en aquestes localitats funciona.”

Òscar Gorgues afegeix:  “a Barcelona, jo diria, que aquest pla no funcionarà perquè no es podrà comprar amb aquest política d’ajuts. (…) A més a més, l’import del pla són uns 500 milions d’euros, que a nivell estatal donen per molt poc. Per tant, difícilment hi podrà haver molt accés a la compra d’habitatges o a lloguers subvencionats.

Entre els minuts 37:37 – 38:25, Òscar Gorgues fa referència a un estudi que està realitzant en relació al sector immobiliari sobre si hi ha o no bombolla immobiliària:

“En els últims anys, les vendes d’habitatges s’han finançat, a la província de Barcelona, només en un 74%, és a dir, el 26% dels pisos que es compren s’han fet en cash.

Estem en una estadística molt diferent de l’any 2007, en què hi havia un 187% d’hipoteques per sobre els habitatges, és a dir, la gent s’endeutava ja no per comprar l’habitatge, sinó per altres coses. En aquest moments, aquest rati d’endeutament és més que raonable.”
Referent a si hi ha bombolla o no:

En aquests moments no podem parlar de bombolla, parlem d’inflació (creixement de preus en llocs molt concrets del territori perquè hi ha un desajust entre demanda i oferta), però bombolla exigeix que es dispari la demanda i això necessita benzina que la dispari i quan no és la venda disponible acaba sent l’endeutament, això sí genera una bombolla. A hores d’ara tenim detectats en llocs molt concrets augments forts de preu, però no podem parlar d’una bombolla generalitzada.”

Sobre aquesta explicació, Òscar Gorgues afegeix (minuts 38:48 – 38:58):

“Això és molt significatiu, vol dir que els preus tenen solidesa i poden continuar pujant perquè encara hi ha un cert recorregut com et marca en aquests paràmetres.”


“Aquestes pujades dels preus de lloguer que hi ha a Barcelona, amb increments del 12 i el 15% aquest últim any, per a què sigui bombolla què ha d’acabar passant?”

“Com es finança aquest creixement de preus? i a què obeeix?

I obeeix també sobretot a què hi ha una restricció d’oferta, pensem que no tots els habitatges de la ciutat de Barcelona s’estan dedicant a lloguer residencial i obrim una altra porta a la utilització d’habitatges per altres usos (turístics, per exemple)”.

Òscar Gorgues afegeix: (39:54 – 40:14)

“S’estan llogant habitatges a gent que és solvent per pagar aquell lloguer. Mentre la gent sigui solvent, el preu és sostenible.

El problema és que hi ha més demanda que oferta, llavors queden exclosos els que tenen menys recursos.”