NOVETATS ARRENDAMENTS URBANS I COVID-19 (R.D.L. 11/2020 DE 31 MARÇ)

REIAL DECRET LLEI 11/2020, DE 31 DE MARÇ, PEL QUAL S’ADOPTEN MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L’ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER A FER FRONT AL COVID 19.

MESURES DIRIGIDES A FAMÍLIES I COL·LECTIUS VULNERABLES. (ARRENDAMENTS)

Document resum dels aspectes relacionats amb els arrendaments urbans, especialment en el referit al pagament de les mensualitats de lloguer durant el període d’Estat d’Emergència.

Per accedir al document en PDF premi:

http://cpubcn.com/NlPdf/R.D.L.%2011%202020%2031%20marzo.pdf