Nova regulació d’allotjaments turístics

El Govern de la Generalitat de Catalunya té pendent d’aprovar el nou projecte de Reglament Turístic a Catalunya, una vegada conclòs el tràmit d’al·legacions, que regularà i ordenarà les noves modalitats d’allotjaments turístics.

 

El projecte de decret del reglament de turisme, incorpora una actualització de la normativa vigent que reforça les eines de disciplina i control en el lloguer d’habitatges o habitacions per part de particulars i estableix que totes les ofertes d’aquest tipus han d’estar registrades y tenir un número del Registre Turístic de Catalunya (RTC), entre d’altres qüestions.

Novetats a destacar:

1. Lloguer d’habitacions en habitatge compartit

És l’habitatge habitual i permanent del seu titular i es cedeix per habitacions a terceres persones, de forma reiterada i a canvi d’una contraprestació econòmica, per una estada de temporada, en condicions d’immediata disponibilitat i amb les característiques establertes pel reglament. El propietari hi haurà d’estar empadronat.

2. Establiments d’hostalatge

Són establiments d’allotjament turístic que presten servei d’allotjament temporal en dormitoris (unitat d’allotjament que es pot comercialitzar per places en llits individuals).

3. Allotjaments turístics singulars

Llocs o instal·lacions que permeten a les persones usuàries pernoctar a canvi de contraprestació econòmica i amb les característiques establertes al Decret. Els ajuntaments podran regular i habilitar allotjaments turístics singulars al seu terme municipal sempre que aquests compleixin la normativa de turisme i altres normatives sectorials que els hi siguin d’aplicació.

4. Règim de condomini

Es permet el règim de condomini en la titularitat de l’immoble sobre el que es constitueix un establiment hoteler o d’apartaments turístics, amb el que es permetrà la propietat horitzontal en aquests establiments. És a dir, si fins ara l’immoble on s’ubicava un hotel o apartament pertanyia a un únic titular, a partir d’ara es podran vendre individualment habitacions o estudis i/o apartaments, en règim de propietat horitzontal.

5. Allotjament a l’aire lliure

Àrees d’acollida d’autocaravanes: són espais de terreny degudament delimitats, oberts al públic per a l’ús exclusiu d’autocaravanes en trànsit, a canvi d’una contraprestació econòmica.

Els càmpings passen a categoritzar-se amb el símbol d’estrelles, amb una puntuació que anirà des de les dos estrelles a les cinc. S’estableix una nova regulació de les àrees d’acollida d’autocaravanes.

6. Sancions més clares

La nova norma dota a l’administració de noves eines jurídiques i procediments per a perseguir l’activitat turística il·legal. Els ajuntaments podran requerir al propietari de l’habitatge que informi als seus veïns de la finca de l’obertura de l’habitatge d’ús turístic, previ a la seva posada en funcionament.

 

Fins i tot abans de la publicació de la citada regulació, creiem que dins de poc temps serà necessari modificar aquesta normativa, per adaptar-la a l’activitat turística actual.