MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DEL DEUTE HIPOTECARI EN EL RDL 8/2020 DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT A l’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19

Nota explicativa de la moratòria en el pagament del deute hipotecari realitzat per l’equip jurídic de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.

Accedir a la nota explicativa:

http://cpubcn.com/NlPdf/RDL%208%202020%20Deuda%20hipotecaria.pdf