MESURES EXTRAORDINÀRIES EN MATÈRIA D’ARRENDAMENTS DE LOCALS COMERCIALS. APLICACIÓ DE LA NORMA ESTATAL (RDL 35/2020) O AUTONÒMICA (DL 34/2020?

A) REIAL DECRET LLEI 35/2020, DE 22 DE DESEMBRE D’ÀMBIT ESTATAL

El passat dia 24 de desembre va entrar en vigor  el Real Decret Llei 35/2020, de 22 de desembre en el quul, entre altres matèries, es regulen diferents mesures per reduir la renda dels locals de negoci arrendats després del primer dia de gener de l’any 1995.

El contingut de la norma jurídica fa referència, en primer lloc, a la possibilitat que les parts contractants, arrendador i arrendatari- puguin arribar a un acord sobre com regular el pagament de les rendes que es derivin del contracte d’arrendament quan l’arrendador és una empresa o una entitat pública o un gran tenidor per reduir la renda del lloguer o establir una moratòria en el pagament d’aquella.

 

https://www.cpubcn.com/NlPdf/Newsletterlocals.pdf