Llibre VI del Codi civil de Catalunya

El 22 de febrer s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7314 la LLEI 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè.

Leave a Reply