Les inscripcions de certificacions per execucions hipotecàries iniciades sobre habitatge habitual baixen un 24,0%.

Segons les dades de l’Estadística sobre Execucions Hipotecàries (EH) Segon trimestre 2019 elaborada por el INE, les inscripcions de certificacions per execucions hipotecàries iniciades sobre habitatge habitual baixen un 24,0%.

El 59,2% de les execucions hipotecàries iniciades sobre habitatges correspon a hipoteques constituïdes entre 2005 i 2008.

El nombre d’inscripcions de certificacions per execucions hipotecàries iniciades en els registres de la propietat en el segon trimestre de 2019 és de 16.429, la qual cosa suposa un 12,0% més que el trimestre anterior i un 10,9% més que en el mateix trimestre de 2018.

Entre els habitatges de persones físiques amb execució hipotecària, 1.359 són habituals en propietat (un 24,0% menys que en el mateix trimestre de 2018) i 627 no són residència habitual dels propietaris (un 14,8% menys).

Més informació:

https://www.ine.es/daco/daco42/eh/eh0219.pdf