Les hipoteques creixen a Catalunya un 5,76% durant el primer semestre de 2017

La firma d’hipoteques per a la compra d’habitatges creix a Catalunya un 5,76% durant el primer semestre de 2017

Segons les darreres dades publicades per l’INE (Institut Nacional d’Estadística), a Catalunya s’han signat durant el primer trimestre de 2017 un total de 25.437 hipoteques, un 5,76% més que en el mateix període de 2016.

L’import de la hipoteca mitjana és de 137.001 euros, un 11,01% superior a la mitjana de 2016.

A la província de Barcelona el nombre d’hipoteques durant aquest període a estat de 19.137 un 12,50% superior al primer semestre de 2016 i amb un import mitjà de 147.726 euros (9,99% superior al del mateix període de 2016).

La província de Lleida no remunta i les hipoteques cauen un 17,18%, 974 hipoteques signades durant el primer semestre de 2017 enfront de les 1.176 del mateix període de 2016.

Com es pot veure,  el volum d’hipoteques confirma la reactivació del mercat immobiliari, especialment Barcelona, i l’increment de preus que es veu reflectit en l’increment del valor mitjà de les hipoteques.

Durant el mes de juny i pel que fa al conjunt de l’Estat, el tipus d’interès inicial mitjà és del 2,79% (2,60% per hipoteques a tipus variable i 3,18% per hipoteques a tipus fix) amb un termini mitjà de 23 anys. Un 62,2% de les hipoteques s’han constituït a tipus variable i un 37,8% a tipus fix.

Font: INE

 

Més informació en aquest arxiu pdf descarregable: INE 170831