Les despeses de notaria seran a càrrec del banc i la taxació del client

Els partits polítics van acordar ahir per majoria al Congrés dels Diputats que la nova llei Hipotecària reculli que l’entitat financera pagui les despeses de gestoria, així com la inscripció en el registre i la primera còpia simple d’escriptures del notari.

Així mateix, es va pactar que les despeses de taxació correran per compte del client, ja que aquest servei es podrà contractar amb una taxadora independent i demanar diferents ofertes a les entitats financeres.

A més, els notaris hauran de realitzar sense cap cost un qüestionari al prestatari per assegurar-se que entén totes les clàusules del contracte hipotecari.

Queden encara assumptes pendents per definir com les comissions d’amortització anticipada, els interessos de demora o la clàusula de venciment anticipat d’una hipoteca.

També ha de concretar-se la venda creuada de productes lligats a la hipoteca. Es discuteix prohibir la venda vinculada (obligatorietat de contractar productes financers addicionals amb l’entitat) si bé permetre la venda combinada (el client podrà contractar els productes amb el proveïdor que triï).

La nova normativa podria entrar en vigor el gener del 2019. El projecte de llei preveu que entri en funcionament al cap de 15 dies de ser aprovada, mentre que el sector financer demana sis mesos de marge.

Aquesta nova llei Hipotecària, que és una transposició d’una directiva europea, té com a objectiu donar major protecció al consumidor i impulsar la transparència en la concessió d’hipoteques.