La venda d’habitatges s’estanca a BCN (P) durant el període gener a agost 2019

Segons les dades publicat per l’I.N.E. durant l’agost de 2019 s’han materialitzat 3.956 compravendes d’habitatge a la província de Barcelona, enguany l’acumulat és de 37.725 entitats.

Si analitzem la sèrie de les xifres acumulades en els períodes gener-agost dels últims anys podrem apreciar estancament en el creixement interanual en 2018 (1,88%) i 2019 (-1,68%) després de l’important creixement de 2015 (20,08%), 2016 (24,05%) i 2017 (19,12%).

La causa de l’estancament cal buscar-la tant en la demanda, menys solvent donat l’increment de preus dels darrers anys, com en l’oferta per la manca de noves promocions i per tat de nou producte a les zones de més demanda.

El nivell de vendes d’habitatge usat (31.819 unitats) és molt consistent i està situat al mateix nivell de l’any 2006 (31.700), si bé és inferior al dels anys 2018 (32.924 habitatges) i 2017 (33.102 habitatges). Pensem que aquest mercat s’ha estabilitzat un cop s’ha liquidat l’estoc acumulat durant els anys de la crisis i que ha tornat al seu ritme de rotació natural.

Per altra banda, la venda d’habitatge nou, tot i que en 2019 (5.906 habitatges) és superior al del 2018 (5.445 habitatges), encara està molt per sota del nivell assolit el 2007 (19.662 habitatges). L’estancament de la promoció de nou habitatge per problemes de creació de sòl urbanitzat està castigant severament el mercat.