La venda d’habitatges s’estabilitza a BCN (P) durant el període gener a octubre 2019

Segons les dades publicades per l’I.N.E. l’octubre de 2019 s’han materialitzat 4.641 compravendes d’habitatge a la província de Barcelona, enguany l’acumulat (fins a octubre) és de 46.554 entitats.

Si analitzem la sèrie de les xifres acumulades en els períodes gener-octubre dels darrers anys podrem apreciar l’estabilització en el creixement interanual en 2018 (3,98%) i 2019 (-2,73%) després de l’important creixement de 2015 (19,62%), 2016 (24,37%) i 2017 (16,90%).

Sembla que el 2018 va ser any de rècord i es va arribar al màxim de la recuperació després d’anys de recessió i creixement. 2019 està marcant un nivell d’estabilització, per sota de 2018 (47.857 habitatges venuts fins a octubre) però per sobre de 2017 (46.025 habitatges venuts en el mateix període).

Més informació a:

https://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp1019.pdf