La venda d’habitatges s’estabilitza a BCN (P) durant el període gener a juliol 2019

Segons les dades publicades per l’I.N.E., el juliol de 2019 s’han materialitzat 5.177 compravendes d’habitatge a la província de Barcelona, des de començament d’any l’acumulat és de 33.769 entitats.

Si analitzem la sèrie de les xifres acumulades en els períodes gener-juliol dels últims anys podrem apreciar un cert estancament en el creixement interanual en 2018 (2,77%) i 2019 (0,38%) després de l’important creixement de 2015 (19.19%), 2016 (21,66%) i 2017 (19,65%).

Si bé en 2019 aconseguim la xifra d’operacions més alta des de l’any 2008 considerant aquest període de gener a juliol, estem encara per sota del nivell de 2007 que va ser de 46.514 habitatges, per la qual cosa sembla que el mercat s’està normalitzant en un 72,60% d’aquesta xifra històrica.

Més informació:

https://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp0719.pdf