La pujada del cadastre pot pressionar a l’alça els preus del lloguer a Barcelona

L’increment pot repercutir en l’IBI, però l’Ajuntament pot corregir aquest impacte abaixant els tipus impositius

El president de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Joan Ràfols, ha manifestat a l’ARA que la revisió del cadastre acabarà repercutint en els preus tant de venda com de lloguer d’habitatge a Barcelona. Ha recordat que els preus del lloguer, en termes reals -és a dir, sense comptar la inflació- encara estan per sota dels del 2007, però els costos de manteniment i fiscals dels pisos han passat de representar el 15% al 20% de les rendes de lloguer.

L’Ajuntament de Barcelona, i també el de Terrassa, han demanat al ministeri d’Hisenda la revisió del cadastre, que entrarà en vigor el primer de gener, segons ha avançat aquest dijous ‘El Periódico’.  L’alcalde accidental de Barcelona i primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, ha dit que la revisió  augmentarà els valors en un 19% de mitjana respecte a la base del 2002

El president de la Cambra de la Propietat ha indicat que, de vegades, hi ha polítiques que acaben encarint els lloguers i ha posat com a exemple la congelació de l’impost sobre els béns immobles (IBI) a Barcelona. Aquest impost es va congelar per als immobles amb un valor cadastral per sota dels 300.000 euros, però es va encarir per les propietats per sobre d’aquest valor.

Ràfols ha indicat que molts edificis en propietat vertical (és a dir, edificis d’un sol propietari) superaven el valor cadastral dels 300.000 euros i se’ls va pujar l’IBI, sense tenir en compte que en molts casos eren pisos que el propietari tenia llogats. “Els propietaris fan repercutir l’IBI en els llogaters” i, per tant, l’augment de l’impost el van acabar pagant els inquilins, ha explicat.

L’economista  José García Montalvo corrobora que els propietaris tindran el poder per apujar el lloguer: “Qualsevol pujada repercutirà en el llogater”. Subratlla, però, que fa uns quants anys la mateixa crisi va capgirar aquesta correlació de forces i que en plena recessió “s’estaven renegociant contractes a la baixa. “Si l’actualització del cadastre s’hagués fet el 2011, per exemple, l’efecte no hauria estat el que es preveu ara”, conclou.

El president de la Cambra de la Propietat afegeix que s’ha de veure com queda la revisió cadastral i com afecta el lloguer, però és quelcom que afecta diversos impostos, a banda de l’IBI, com són les plusvàlues, l’impost de transmissions patrimonials (ITP), i també l’impost del patrimoni i l’IRPF, en alguns casos.

De fet, la repercussió en l’IBI s’allarga per llei durant 10 anys, és a dir, es va augmentant el 10% anual la bases imposable. A més, l’Ajuntament pot corregir l’impacte modificant a la baixa els tipus impositius, segons Ràfols.

Efecte sobre altres impostos

En canvi, en el cas de les plusvàlues, el tipus impositiu s’aplica sobre el valor cadastral íntegre, segons aquest expert. Per tant, aquest impost creixeria en la mateixa proporció que ho faci el cadastre.

També pot afectar l’ ITP, tot i que indirectament, perquè la Generalitat -que liquida aquest tribut- té com a norma comprovar la valoració dels immobles perquè no es faci l’escriptura per sota de preu. En el cas de Barcelona, segons Ràfols, aquesta comprovació es fa multiplicant per 2,5 el valor cadastral. Això vol dir que “puja el valor de comprovació de l’impost de transmissions”, sosté Ràfols.

Una altra figura impositiva a la qual impositives és a l’ impost del patrimoni, ja que puja el valor dels immobles i aquest impost obliga a valorar-los, com a mínim, segons el valor cadastral; en el cas de l’IRPF afecta per la imputació de rendes de béns immobles, que grava aquells immobles que no són l’habitatge habitual, amb un 1% o un 2% del valor cadastral, en funció de quan s’hagi fet l’útima revisió.

Font: ARA.CAT