La Plusvàlua Municipal no s’haurà de pagar si es ven amb pèrdues

El Tribunal Constitucional ha sentenciat que en el cas de venda d’una propietat per import inferior al de la compra (és a dir amb pèrdues) no s’haurà de pagar l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut como plusvàlua.

Fins ara, la plusvàlua es calculava en funció del valor cadastral vigent, el període de tinença de l’immoble i aplicant una fórmula objectiva per al càlcul de la quota. Per tant, la base de càlcul mai depenia de la plusvàlua real i en la pràctica es pagava sempre.

El passat febrer el tribunal ja es va pronunciar en el mateix sentit en un cas sobre el règim foral basc i s’esperava l’extensió de la doctrina a la resta de l’estat. Des de govern ja es descomptava la sentència en aquest sentit pel que es van iniciar els preparatius per una reforma de l’impost.

Pels Ajuntaments aquesta sentència pot suposar una disminució a la seva recaptació especialment per aquelles vendes que es corresponguin amb immobles que van ser adquirits durant els moment àlgids del boom immobiliari previ a la crisi. No obstant, la revitalització del mercat immobiliari actual pot pal·liar parcialment els efectes de la sentència.

S’obre una via de reclamació per aquells propietaris que van vendre el seu immoble amb pèrdues i van tributar per l’impost de plusvàlua.

Si necessita qualsevol informació o comentari addicional en relació a aquest contingut, no dubti en contactar amb el Servei Jurídic de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona trucant al 93 295 49 02 o enviant un correu a djuridic@cpubcn.com