La justícia cancel·la el control de lloguers a París

Després que una sentència judicial cancel·lés el control de lloguers a Lille el 17 d’octubre, els tribunals francesos cancel·len també el control de lloguers a París en una sentència emesa pel Tribunal Administratiu de París el passat dimarts 28 de novembre.

Aquesta sentència anul·la els decrets de prefectura de París que fixen els límits màxims i mínims de lloguer aplicables, pel que els propietaris que lloguin un habitatge a París ja no estan obligats a respectar un lloguer màxim o mínim durant el seu pròxim lloguer.

El principi del control de lloguers, que va entrar en vigor a París el dia 1 d’agost de 2015 i el dia 1 de febrer de 2017 a Lille, era obligar als propietaris a respectar un preu màxim o mínim, fixat segons l’àrea geogràfica i el tipus d’habitatge, en el moment de formalitzar un contracte d’arrendament. El lloguer de l’habitatge no podia excedir en un 20% una renda de referència fixada per decret ni podia ser inferior en un 30%.

La conseqüència de la decisió del tribunal és l’eliminació immediata del sostre del lloguer a París i per tant:

– Els arrendaments signats des del 28 de novembre de 2017 a París ja no han de respectar un sostre de lloguer.

– Per als arrendaments signats entre el dia 1 d’agost de 2015 i el 28 de novembre de  2017, res canvia. Els arrendaments signats abans de la decisió del tribunal han de respectar la renda establerta en el contracte, ja que no hi ha llei que permeti canviar el lloguer durant l’arrendament.

El Govern ja ha comunicat la seva intenció d’apel·lar aquesta decisió, però l’absència de controls de lloguer a París es mantindrà com a mínim fins a la decisió del Tribunal d’Apel·lació.