La Generalitat sancionarà les Comunitats que al finalitzar 2017 no hagin complimentat la ITE

“Hem de fomentar la cultura de la prevenció i de la conservació, ja que, a mitjà termini, actuar amb aquests criteris suposa estalviar en manteniment correctiu i evita costos econòmics imprevistos.”

 

El Govern de Catalunya, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ja ha iniciat la campanya d’informació adreçada als propietaris d’edificis construïts abans del 1960 que encara no han presentat la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE). (+info)

Algunes comunitats de propietaris d’immobles afectats ja han rebut la carta informativa on s’explica el procés d’inspecció i les possibles sancions previstes a la Llei del dret a l’habitatge, en el cas que es produeixi algun incident que afecti béns o persones.

La responsabilitat de passar la ITE recau sobre la comunitat de propietaris o del propietari únic, quan sigui el cas, que és qui ha de contractar un professional qualificat per dur a terme la inspecció i l’informe corresponent.

La ITE està regulada en el Decret 67/2015 de la Llei del dret a l’habitatge i és un instrument per a conèixer l’estat de conservació de l’edifici i serveix per a impulsar-ne el seu manteniment, rehabilitació i millora.

La rehabilitació pot ser correctiva, però també preventiva i de millora dels béns immobles. A l’Oficina Tècnica de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona disposem d’un equip professional que creu que “hem de fomentar la cultura de la prevenció i de la conservació, ja que, a mitjà termini, actuar amb aquests criteris suposa estalviar en manteniment correctiu i evita costos econòmics imprevistos.” (+info)

 

Si necessita més informació sobre aquest contingut, l’Oficina Tècnica de Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona el/la podrà assessorar sobre qualsevol consulta o tràmit relacionat amb la seva propietat. Pot contactar trucant al 93 295 49 04 o per mail arquitectura@cpubcn.com