La Generalitat obre una línia d’ajuts per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19

El Govern va obrir ahir una línia extraordinària d’ajuts per pagar el lloguer de famílies que tenen dificultats econòmiques sobrevingudes com a conseqüència de la pandemia de la Covid-19. S’hi destinaran 14,5 milions d’euros. L’ajut forma part d’una línia específica de l’Estat per al pagament del lloguer davant l’emergència de la Covid-19.

Segons la resolució que va publicar ahir el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la subvenció s’adreça a famílies arrendatàries que es trobin en situación d’atur, expedient temporal de regulación d’ocupació (ERTO) o que hagin vist reduïda la seva jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua d’ingressos. L’ajut serà directe i s’haurà de destinar o bé a pagar la quota mensual del lloguer o bé a cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat.

L’ajut va dirigit a famílies que destinin més d’ 35% dels ingressos nets de la unitat familiar al conjunt del pagament de la renda de lloguer i els subministraments bàsics. Tenint en compte que ell lloguer no pot ser superior a 900 euros.

Aquests ajuts es pagaran com a molt durant sis mesos, es podrán sol·licitar fins al 30 de setembre i l’import variarà segons el lloc de l’habitatge. A Barcelona ciutat i la seva demarcació será de 750 euros.

Pel que fa als requisits, el conjunt d’ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no han de ser superiors a 1.613,52 euros mensuals. Aquest límit màxim s’amplia a 2.151,36 euros mensuals en els casos en què un dels membres de la família tingui algun tipus de discapacitat. També s’estableix un màxim diferent per a les famílies monoparentals.

Tractant-se d’ajuts finalistes, es concediran per ordre d’entrada de les sol·licituds  fins a exhaurir el pressupost.

L’ajut es pot sol·licitar preferentment a través de mitjans electrònics i consultar-ne tota la informació a la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid

També s’ha posat en funcionament un número d’atenció telefònica específic (900 922 841 de 9:00 a 14:00) per atendre les persones interessades i assessorarles per fer el tràmit telemàticament.