La Generalitat elimina els tipus reduïts a l’AJD de les hipoteques

El Govern de la Generalitat ha aprovat la supressió dels tipus reduïts en l’AJD relatiu a les hipoteques que s’aplicaven a determinats col·lectius com els compradors d’habitatges protegits i els contribuents de menys de 32 anys o amb una discapacitat del 33% o superior.

L’eliminació dels tipus reduïts incrementarà els ingressos tributaris de la Generalitat en uns 16,5 milions d’euros anuals. La recaptació total de l’impost d’actes jurídics documentats (AJD) vinculat a les hipoteques va suposar una recaptació en el 2017 de 203,3 milions d’euros.

La decisió s’ha pres després que el Govern hagi modificat la llei perquè el citat impost l’hagin d’abonar obligatòriament els bancs.