La CPUBCN i altres representants del sector immobiliari sol·liciten una reunió amb el M.H.P. Sr. Quim Torra

La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya, el Consell de Col·legis oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya i l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya han sol·licitat una entrevista amb el Molt Honorable President de la Generalitat Sr. Quim Torra amb motiu de la tramitació pels grups parlamentaris de la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, per la seva incidència en el mercat d’habitatges sense haver consultat prèviament les organitzacions professionals del sector, i donat que el projecte de llei afecta més de 500.000 propietaris a casa nostra, la major part petits propietaris titulars d’1 o 2 habitatges en arrendament, i porta a la paralització de la nova inversió en promoció de lloguer assequible.