La compra venda d’habitatges creix un 2,4% a Barcelona durant l’any 2018

La compravenda d’habitatges a la província de Barcelona va créixer un 2,4% durant el 2018, fins a les 55.121 operacions, segons les dades provisionals de l’Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

En termes absoluts, és la xifra més alta des del 2007 que va ser de 67.430 compravendes i ja suposa un nivell de recuperació del 81,75%.

Del total, 47.047 habitatges eren de segona mà i 8.074 nous. De fet ja es venen més habitatges de segona mà a Barcelona que el 2007 (41.140), la diferència està en l’habitatge nou que no acaba de recuperar-se a causa de l’escassetat de l’oferta (l’any 2007 se’n van vendre 26.290).

Sembla doncs que entrem en un període d’estabilització en el nombre de vendes d’habitatge per dos motius, la limitació de l’oferta i el nivell de preus que estan assolint el mercat i que ha experimentat forts increments els darrers anys.

Això ens fa pensar que el mercat es mantindrà sòlid i estable, tot i que els preus han exhaurit bona part del seu recorregut a l’alça.

Al conjunt de Catalunya les vendes s’han situat en 81.020 (increment del 3,99% sobre l’any anterior) i en 515.051 al conjunt de l’estat (un 10,14% per sobre de 2007).