La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha presentat l’Informe del mercat de lloguers de locals comercials a Barcelona

El preu mitjà del lloguer de locals comercials a Barcelona es manté estable entre el 2015 i el primer semestre del 2018

La renda mitjana del conjunt de nous contractes de lloguer de locals comercials s’ha incrementat en un 4,6% en el període estudiat

 18 mil locals tancats, alguns d’ells prop de 20 anys, representen una preocupació històrica per la ciutat

La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha presentat avui l’Informe del mercat de lloguers de locals comercials a Barcelona entre el 2015 i el primer semestre del 2018. Un estudi que ha presentat l’economista, Agustí Jover, i on ha explicat la distribució dels 41.795 nous contractes de lloguer de locales comercials que s’han fet a Barcelona en el període d’entre el mes de gener del 2015 i el mes de juny de 2018.

En la presentació de l’acte, el Sr. Joan Ràfols, president de la Cambra de la Propietat de Barcelona, ha manifestat que s’han de defensar els estudis i que “les dades objectives han de quedar al marge de tot el soroll polític”.

Per la seva banda, la Sra. Maria Jesús Calvo, cap del departament d’Estadística i Difusió de Dades de l’Ajuntament de Barcelona, ha explicat que actualment el sector del comerç aporta un 12% del PIB de Barcelona i que s’hi dediquen un 14,9% dels treballadors de la ciutat comtal.

El primer punt a tractar en la presentació de l’estudi ha estat l’increment en la renda del conjunt dels nous contractes comercials d’aquests tres anys i mig que s’ha quedat en el 4,6%. En la distribució trimestral, es veu com el primer trimestre de cada any és el període amb un major nombre de contractes registrats mentre que el tercer trimestre és el que menys contractes registra.

Pel que fa a les quotes de mercat, aquestes s’han dividit en 3 grans blocs: els eixos comercials, el comercial difós per la ciutat i els centres comercials. El principal actor en la repartició dels 41.795 contractes de lloguer de locals comercials, és el comercial difós que va produir 27.930 contractes, després venen els Eixos Comercials que n’acullen 13.497, i finalment trobem els Centres Comercials que n’aporten 368. Per tant, el comercial difós aporta el 66,8% de quota de mercat al municipi de Barcelona, els Eixos Comercials el 32,3%, i els Centres Comercials el 0,9%. Això representa que el comercial difós representa dos terços del mercat, els Eixos un terç i els Centres Comercials tenen un volum insignificant.

Distribució per districtes

Dels 39.380 contractes de locals comercials registrats entre 2015 i primer semestre de 2018 i que es poden vincular a un districte de la Ciutat, el 24% s’ubiquen al districte de L’Eixample, seguit del districte de Sant Martí amb un 12% i els districtes de Sarrià-Sant Gervasi i de Ciutat Vella, amb un 11, mentre que la resta de districtes tenen una quota de mercat d’entre el 5 i el 10% de la Ciutat.

Aquest repartiment dels contractes agregats des de 2015 fins al primer semestre de 2018, es repeteix de manera persistent any rere any. Així doncs, L’Eixample té una posició molt destacada i prominent en la contractació de locals comercials que dobla als districtes seguidors (Sant Martí, Sarrià-Sant Gervasi i Ciutat Vella).

 Distribució per Eixos comercials

Dels 21 Eixos Comercials de la Ciutat, destaquen pel seu volum de contractes Sant Martí (amb un 17% de tota la contractació dels Eixos Comercials) i Sant Antoni Comerç (10%). A continuació, l’Eix Raval (8%) i Sagrada Família (6%). Aquests quatre principals Eixos Comercials concentren més del 40% de la contractació de tots els eixos Comercials de la Ciutat. La resta d’Eixos comercials mantenen una quota de fins al 5%.

Pel que fa la a mitjana de preus als Eixos Comercials trobem una polarització molt gran que sempre ha estat liderada per La Rambla amb una mitjana de 11.981€ mentre que la mitjana de la ciutat se situa en el 1.993€, i que arriba a multiplicar per entre 13 i 18 vegades les mitjanes de rendes contractuals dels eixos més econòmics, que segons els anys són El Clot, Cor d’Horta i Mercat, o Maragall.

En termes generals trobaríem que la mitjana de preus de lloguer als Eixos Comercials està per damunt de la mitjana de Barcelona, que la del comerç difós està per sota, i que la dels centres comercials arriben a triplicar la mitjana de la ciutat.

 Superfícies de lloguer i anys de contractes

Pel que fa a les superfícies de lloguer, s’ha constatat que els espais amb més contractes són aquells que tenen un preu d’entre 5 i 10 euros per metre quadrat amb entre tres i cinc anys de contracte. Una mitjana que coincideix amb el comerç difós i els Eixos Comercials, però que difereix amb els centres comercials on els contractes es troben en més de 50 euros per metre quadrat i amb unes durades d’entre un i tres anys.

En la part final de l’acte, s’ha abocat sobretot per la preocupació històrica que suposen els locals buits de la ciutat que arriben a ser uns 18 mil en tota Barcelona, i destacant que molts d’ells porten 20 anys tancats. En aquest sentit, s’ha apel·lat a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona perquè duguin a terme mesures per superar aquesta deficiència històrica. Algunes de les accions proposades han estat l’adaptació d’aquests espais a habitatges socials amb especial atenció per la gent gran, o la incentivació dels trasllats de negocis en plantes superiors dels edificis als locals de les plantes inferiors.

 Els socis de la Cambra tenen a la seva disposició l’informe complert a l’Area de Socis (Publicacions) de la web:

https://socis.cpubcn.com/area-soci/