La Cambra de la Propietat Urbana Barcelona-Lleida estrena el Servei de Mediació Immobiliària

La Cambra de la Propietat Urbana Barcelona-Lleida, amb l’arribada de l’any 2020, estrena el Servei de Mediació Immobiliària com a centre inscrit al Cens de serveis privats de mediació del Departament de Justícia, el registre amb caràcter informatiu i naturalesa de font d’accés públic dependent del Centre de Mediació de Dret Privat que dona publicitat dels serveis de mediació de naturalesa privada.

El nou Servei de Mediació neix amb l’objectiu de donar impuls a aquest mètode alternatiu de resolució de conflictes dins l’àmbit immobiliari i està integrat per persones amb una llarga experiència en la gestió de comunitats de propietaris i en arrendaments urbans a la Cambra.

La mediació en l’àmbit immobiliari permet tractar conflictes entre arrendatari i arrendador, entre agències de compravenda i particulars i, en el si de comunitats de veïns, entre copropietaris o entre comunitats, o entre veïns de diferents immobles. “Ens trobem davant una varietat de situacions i de tipus de conflictes que, en molts casos, no només afecten qüestions legals, sinó que també afecten la convivència de les persones i les seves emocions. Ara bé, també és cert que hi ha conflictes que no són indicats per a la mediació –sigui per la seva matèria o per la seva qualificació jurídica– i requereixen un procés judicial”, explica Albert Solé, el responsable del Servei.