La Cambra acull la jornada sobre Dret de Família organitzada per l’entitat Enfoque XXI de formació jurídica continuada

Com ja és habitual, la Cambra col·labora amb Enfoque XXI en els seminaris que organitza a la ciutat de Barcelona, sobre temes jurídics d’actualitat.

En aquesta ocasió el tema a tractar versa sobre el Dret de Família, aprofundint en el debat sobre les mesures econòmiques i el desequilibri patrimonial en les ruptures, els criteris jurisprudencials en matèria de violència de gènere, els efectes personals en la ruptura matrimonial i l’execució de les sentències en els procesos matrimonials analitzant els aspectes més conflictius i pràctics de la qüestió.

Els ponents que hi participen en aquesta jornada són el Magistrat del Tribunal de Justícia de Catalunya en excedència i Catedràtic de Dret Civil Sr. Joan Manel Abril Campoy, la Magistrada-Jutge del Jutjat de 1ª Instància núm. 16 (de Família) de Barcelona Sra. Mª Isabel Hernando Vallejo, el Magistrat de l’Audiència Provincial de Madrid Sr. Vicente Magro Servet i el President de la Secció 18 de l’Audiència Provincial de Barcelona Sr. Javier Pereda Gámez, fent l’obertura de la jornada el president de la Cambra Sr. Joan Ràfols Esteve.

2015 Catalunya Espanya
Nulitats 52 144
Separacions 785 4.652
Divorcis 18.062 96.562
Total 18.899 101.358

INE: Estadística de nulitats, separacions i divorcis.