Ja pot consultar l’índex de preus de lloguer elaborat per la Generalitat

L’eina està elaborada en base a la informació de 200.000 contractes dels últims tres anys de 27 municipis de Catalunya

 

La Generalitat de Catalunya ha creat una eina on poder consultar preus de referència d’habitatges tenint en compte certes característiques: la seva ubicació, la planta de l’immoble, la superfície, l’any de construcció, el certificat energètic, l’estat de manteniment, així com si té ascensor, si està moblat o disposa de plaça d’aparcament.

L’eina es pot consultar al portal de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, on cal emplenar el següent formulari:

 

Un cop enviat el formulari, l’eina indica quin hauria de ser el preu per metre quadrat del lloguer de l’habitatge les dades del qual s’han introduït. Aquest import pretén ser la referència per indicar si un import està per sobre o per sota del valor de lloguer fixat.

Com es calcula el preu del metre quadrat d’un habitatge?

A través d’un geolocalitzador, en funció de les dades introduïdes al formulari, el programa fa una ponderació d’acord amb els lloguers màxims i mínims trobats dins la zona de cerca. L’Índex és una mitjana objectiva de les dades registrades i les àrees inferior i superior són el resultat d’una ponderació a partir dels valors mínims i màxims de lloguers trobats dins el radi de cerca obtingut.

El sistema busca els contractes necessaris per a obtenir l’Índex de Referència fins a un radi màxim de 1.000 metres. A partir d’aquest radi no es considera que les dades siguin fiables i útils per a l’usuari.

Quins són els 27 municipis amb rendes de referència?

Un exemple real:

Segons aquest índex, el preu de referència per un immoble de 46 m² en bon estat i amb ascensor a Gràcia seria de 655,96 € (14,26 €/m²). Un preu per sobre seria a partir de 893,78 € i per sota de 590,18 €.

La finalitat d’aquest eina és informativa, ja que la Generalitat sap que la seva capacitat d’incidència en el mercat de lloguer és limitada, però considera que és una bona eina per saber els preus mitjans que s’estan cobrant a determinades zones.

Tal i com ha indicat la consellera d’Habitatge, ara “cal certificar-ne el seu bon funcionament” i posteriorment buscar incentivar els propietaris a complir aquests índex amb iniciatives com podrien ser rebaixes del tram català de l’IRPF i de l’impost de societats, així com ajuts a la rehabilitació. També establir bonificacions en l’Impost de Béns Immobles (IBI) que s’han de negociar amb els ajuntaments.