Incentius fiscals que Foment estudia per promoure el lloguer

El Ministeri de Foment estudia la possibilitat d’aprovar un paquet d’incentius fiscals per tal de fomentar el lloguer d’habitatges, establint un preu màxim a les rendes de lloguer.

Les mesures més destacables serien les següents:

  • Incentius a la rehabilitació d’habitatges, si posteriorment es posen en lloguer. S’incrementa la deducció en l’IRPF per lloguer d’habitatges si aquests són reformats per millorar la seva eficiència energètica.
  • Desgravació de fins al 100% en l’IRPF, dels rendiments obtinguts pel lloguer d’habitatges a menors de 30 anys, que no superin un determinat nivell d’ingressos.
  • Exempcions fiscals pels guanys patrimonials obtinguts per la venda d’un immoble, si el preu es destina a la compra d’un habitatge que serà posat en lloguer durant un període mínim de 10 anys
  • Bonificacions a la quota a satisfer de l’IBI
  • Desgravacions a l’IRPF pels llogaters que no superin un nivell determinat d’ingressos.

De moment, parlem de mesures que estan pendents d’aprovació pel Ministeri d’Hisenda i que podrien ser aprovades conjuntament amb la reforma de la LAU.

 

Fonts: Diari Expansión / Idealista