Herències transnacionals en la Unió Europea

Elecció de Llei i facilitats per organitzar la successió

El 17 d’agost de 2015 entrà en vigor el Reglament comunitari número 650/2012, de 4 de juliol.

La principal novetat del Reglament és que, a partir de la seva entrada en vigor per regir la successió s’aplicarà la llei de l’Estat en el qual el causant tingués la seva residència habitual en el moment de la defunció. Tanmateix, la norma comunitària contempla la facultat d’optar per l’aplicació de la llei corresponent a la nacionalitat del causant.

Aquesta facultat dóna l’oportunitat al ciutadà de planificar la seva successió i de garantir els drets dels seus hereus. Per aquest motiu, és convenient revisar els testaments ja atorgats i, en el seu cas, optar per la Llei aplicable a la successió que més li convingui.

Es crea el “Certificat successori europeu” per ser utilitzat com a prova de la condició d’hereu, legatari o administrador de l’herència davant un altre Estat membre.

El Reglament és d’aplicació a tota la Unió Europea, excepte en el Regne Unit, Irlanda i Dinamarca.

Publicat el: 15/09/2015

Enllaç Relacionat: Diario Oficial de la Unión Europea

Leave a Reply