Registre voluntari de contractes de lloguer

La Cambra ofereix la possibilitat de guardar una còpia del contracte de lloguer per fer front a possibles pèrdues o modificacions fraudulentes del mateix.

  • El preu del servei és de 18,00 euros. (IVA inclòs)
  • Cal aportar el contracte original, part de l’arrendador i part de l’arrendatari.
  • La Cambra escaneja el contracte i posa un segell conforme el contracte queda registrat.
  • Resulta imprescindible que la fiança hagi estat dipositada amb anterioritat.