Liquidació ITP

L’Agència Tributària de Catalunya i el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya van signar un Conveni amb el que les Cambres poden fer la presentació telemàtica de declaracions a nom de terceres persones, també per a aquest impost.

En base en aquest conveni la Cambra li ofereix la possibilitat de liquidar l’Impost de Transmissions Patrimonials en el moment de dipositar la fiança, d’una forma ràpida i comoda.

El preu del servei es de 36,30€ (30,00€ + IVA)