Estadística sobre Execucions Hipotecàries (EH) 3T 2017

Les inscripcions de certificacions per execucions hipotecàries* iniciades sobre habitatge habitual baixen un 59,8%

El 59,5% de les execucions hipotecàries iniciades sobre habitatges corresponen a hipoteques constituïdes entre 2005 i 2008

El número d’inscripcions de certificacions per execucions hipotecàries iniciades als registres de la propietat al tercer trimestre de 2017 és de 9.025, del què suposa un 33,7% menys que el trimestre anterior i un 38,4% menys que en el mateix trimestre de 2016.

Les execucions hipotecàries sobre habitatges concentren el 51,8% del total d’execucions hipotecàries en el tercer trimestre de 2017. El 22% són sobre habitatges nous i el 78,0% sobre segona mà. El número d’execucions hipotecàries sobre habitatges nous augmenta un 24,4% en taxa anual, mentre que el de les de segona mà baixa un 48,7%.

A Catalunya, el número de certificacions hipotecàries sobre habitatges és de 677.

*L’execució hipotecària és un procediment executiu a través del qual s’ordena la venda d’un immoble, que està gravat amb una hipoteca, per incompliment del deutor de les obligacions garantides amb la hipoteca.

 

Pot veure l’estadística completa aquí

 

FONT: Institut Nacional d’Estadística